Privacybeleid

Inleiding

Bed & Breakfast “Heerlijck Gastvrij” gevestigd aan De Bleek 16, 5425RX De Mortel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, inzage, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Contactgegevens functionarisgegevens bescherming:

De Bleek 16

5425RX De Mortel

0624524470

Gerhard Obbink is de Functionaris Gegevensbescherming van “Heerlijck Gastvrij”. Hij is te bereiken via info@heerlijckgastvrij.nl.

“Heerlijck Gastvrij” gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die “Heerlijck Gastvrij” verwerkt en houd zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Dit betekent onder andere dat:

  • “Heerlijck Gastvrij” op begrijpelijke en transparante informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
  • “Heerlijck Gastvrij” informeert over rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door “Heerlijck Gastvrij” worden verwerkt.

“Heerlijck Gastvrij” legt in deel A van dit privacyreglement uit welke persoonsgegevens “Heerlijck Gastvrij” verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke basis daarvoor geldt en hoe wordt omga met deze persoonsgegevens.

Deel B bevat een aantal algemene bepalingen waarin je onder meer leest hoe “Heerlijck Gastvrij” je persoonsgegevens beveiligt en bij wie je terecht kunt met vragen over dit privacyreglement.

Deel A

Persoonsgegevens die “Heerlijck Gastvrij” verwerkt

Wanneer je een verblijf boekt bij “Heerlijck Gastvrij” of ons via de website om informatie vraagt via het contactformulier vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat “Heerlijck Gastvrij” over bepaalde gegevens beschikt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Heerlijck Gastvrij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • op eigen initiatief actief verstrekte gegevens zoals voedingswensen, allergieën e.d.

Met welk doel en op basis van welke grondslag “Heerlijck Gastvrij” persoonsgegevens verwerk

 “Heerlijck Gastvrij” verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren waaronder het voeren van een nachtregister conform de plaatselijke verordening
  • Je te kunnen bellen, e-mailen of correspondentie te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten

“Heerlijck Gastvrij” zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Grondslag

Indien je verblijf boekt bij “Heerlijck Gastvrij” hebben wij een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede dienstverlening en een efficiënte administratieve afhandeling van de dienstverlening.

Hoe lang “Heerlijck Gastvrij” persoonsgegevens bewaart

 “Heerlijck Gastvrij”  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

“Heerlijck Gastvrij” verstrekt actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien  “Heerlijck Gastvrij”  wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal “Heerlijck Gastvrij” daarvoor altijd voorafgaand toestemming vragen aan u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die “Heerlijck Gastvrij” gebruikt

“Heerlijck Gastvrij” gebruikt één functionele cookies en geen analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookie die wij gebruiken is noodzakelijk voor de functionele werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de boekingsmodule naar behoren werkt.

Deel B

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door “Heerlijck Gastvrij” en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die “Heerlijck Gastvrij” van je beschikt in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@heerlijckgastvrij.nl.

“Heerlijck Gastvrij” wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe “Heerlijck Gastvrij” persoonsgegevens beveiligt

“Heerlijck Gastvrij” neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet en hebben daarvoor een verwerkersovereenkomst met Hostnet afgesloten. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heerlijckgastvrij.nl.

Klachtenregeling – waar kun je terecht met klachten

Indien je van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt je je klacht indienen via info@heerlijckgastvrij.nl.

Waar vindt je dit privacyreglement?

Het reglement is in te zien via de website: https://heerlijckgastvrij.nl.

Inwerkingtreding van het privacyreglement

“Heerlijck Gastvrij” behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 11 juni 2021.

Nog te checken

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://heerlijckgastvrij.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw gegevens beschermen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie