Peelrandbreuk

Verschuivende aardplaten. Dat klinkt als iets wat hoort bij een land als IJsland. Maar ook in ons eigen land is de aarde constant in beweging en zitten er breuken in de aarde. In de ondergrond van Oost-Brabant zitten ook breuken in de aardkorst. De Peelrandbreuk is daarvan de belangrijkste. De Peelrandbreuk is een breuklijn die via Roermond, Meijel, Liessel, Deurne, Bakel, Gemert, Boekel en Uden naar Heesch loopt. En onze Bed & Breakfast “Heerlijck Gastvrij” ligt er bijna bovenop!

Bewegingen in de aardkorst in het gebied van de Peelhorst en Maasvallei hebben geleid tot een breukenstelsel in de bodem. Dit aardkundig fenomeen, dat tot op de dag van vandaag actief is, heeft een landschap gevormd met horsten (hoog) en slenken (laag). Het landschap waarin drassige wijstgronden, ondoordringbare veengebieden en maasterrassen elkaar afwisselen, bepaalde eeuwenlang waar werd gewoond en gewerkt. Archeologische vindplaatsen verwijzen naar een rijk cultureel en religieus verleden. De Peelrandbreuk is een natuurlijke én culturele barrière. Geomorfologisch is de breuk uniek in Europa en het is dan ook niet vreemd dat deze breuk samen met andere unieke verschijnselen onderdeel is van een project om de status te verwerven van Unesco Geo-park Peelhorst en Maasvallei.

De Peelrandbreuk is niet één breuk in de aardkorst, maar heeft ook diverse zijbreuken. In de gemeente Gemert-Bakel zijn dat de Breuk van Gemert, de Breuk van Gemert-zuid, de Breuk van Handel en de Breuk van Milheeze. Voor meer informatie over de Peelrandbreuk verwijzen we naar Erfgoedwiki.